آخرین باری که اقتصاد مانند امروز فلج شد، چه زمانی بود؟ درس‌هایی برای امروز از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

کریس میلر، نیویورک تایمز، ۹ آپریل ۲۰۲۰، مترجم: شایسته مدنی، ۱۰۰۰ کلمه توضیح مترجم: کریس میلر، در زمینه‌ی تاریخ روسیه،

بیشتر بخوانید