درباره سایت

امروزه هرکسی مصرف‌کننده است، وقتی خرید می‌کنیم، کتاب می‌خوانیم، تلویزیون تماشا می‌کنیم، به سفر می‌رویم یا رویای یک خانه استخردار را در سر می‌پرورانیم، مصرف‌کننده هستیم. مصرف همه‌ی ابعاد زندگی ما را در برگرفته و از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما با مصرف نشان می‌دهیم چه کسی هستیم و به چه چیزی علاقه داریم. با مصرف اقلام و رویدادهای مختلف، زندگی را تعریف می‌کنیم و زندگی دیگران را تفسیر می‌نماییم. این حوزه‌ی مهم که تنها حوزه‌ای جامعه‌شناختی یا اقتصادی نیست، دغدغه‌ی بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان شده است. من نیز چند سالی است در این حوزه مشغول به پژوهش و مطالعه هستم و سعی دارم ابعاد مختلف آن را برای علاقمندان معرفی کنم. پروژه‌ی ویژه‌ی سایت در حال حاضر «پژوهش فرهنگ مادی» و «پسماند» است.